הפעילות שהופכת את ביה"ס למוזיאון מדע אינטראקטיבי

בימי שיא וימי הורים!

אני רוצה להפוך את ביה"ס למוזיאון מדע אינטראקטיבי בנושא: